Czas na innowacje – konkursy unijne o których warto wiedzieć

Tematyka dotacji unijnych na stałe wpisała się w funkcjonowanie polskich firm. Kolejna sześciolatka funduszu polityki spójności 2014-2020 zainwestuje w 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) oraz wiele programów Regionalnych: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program…

„Polscy Inwestorzy powoli budują swoją świadomość.” – wywiad z Magdaleną Jagiełło – Szostak.

Krajowy Fundusz Kapitałowy jest funduszem funduszy, który powierza swój kapitał najlepszym zarządzającym. Jak jest z innowacyjnością polskich start-upów? W jakie projekty najczęściej inwestuje Fundusz funduszy? Jak pozyskać kapitał na rozwój własnej firmy? Rozmowa z Magdaleną Jagiełło - Szostak, członkinią Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego.  (więcej…)