Design Thinking – najlepszy sposób na doskonalenie usług.

Design Thinking jest metodą kreowania i wdrażania oryginalnych, nowatorskich rozwiązań m.in. nowych produktów, usług, innowacyjnych technologii, strategii, programów edukacyjnych, a nawet  modeli biznesowych, w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Design Thinking ma zastosowanie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania lub…