Dlaczego gry są atrakcyjnym narzędziem szkoleniowym?

Dlaczego gry są atrakcyjnym narzędziem szkoleniowym?

Szkolenia są jednym z fundamentów rozwoju umiejętności pracowników – konsolidują i stymulują kreatywne myślenie o problemach firmy oraz umożliwiają spojrzenie z szerszej perspektywy na wyzwania stojące przed nią. Gra szkoleniowa jest formułą wyjątkowo efektywną, zwłaszcza dla pokolenia, które wychowało się na grach komputerowych i dla którego gry są kojarzone z rozrywką.  Forma gry sprzyja szybkiemu przyswajaniu wiedzy, przestrzeganiu określonych reguł i polepszaniu jakości współpracy. Nie są to gry tylko i wyłącznie dla menedżerów – krąg beneficjentów jest znacznie szerszy, niż podpowiada nam nazwa.

„Decydowanie jest elementem każdego rodzaju aktywności praktycznej, sprawność decyzyjna w warunkach deficytu informacji i pod presją czasu jest dla wszystkich cenną kompetencją, a dla zarządzających – metakompetencją. Wydaje się nam oczywiste, że gry menedżerskie, szczególnie w postaci rozrywek zespołowych (czyli w praktyce: znakomita większość), uczą pracy w grupie, komunikowania się, przekonywania do swoich racji i słuchania cudzych, a także analizy i syntezy danych, to jest tych umiejętności szczegółowych, które są niezbędne menedżerom.”

Możemy wyróżnić 3 rodzaje gier szkoleniowych:

Gry abstrakcyjne i symboliczne – które cieszą sie popularnością od ponad dekady.  Uczestnicy przenoszący się w abstrakcyjne środowisko mają wyjątkową możliwość porzucenia wzorców myślowych, jakimi kierowali się dotychczas podczas pracy w firmie. Abstrakcja pobudza kreatywność. Wprowadzanie do gry symboli może pomóc np. w identyfikacji pracowników z wartościami, wyznawanymi przez firmę. Problemy gry tylko pozornie oddalone są od spraw firmy.

Gry strategiczne – pozwalają zwiększać świadomość pracowników. „Strategia w biznesie jest jednym z pojęć kluczowych, co często umyka pracownikom pochłoniętym codzienną walką na froncie biurowym. By zwiększyć świadomość strategicznego myślenia i długofalowych planów, przenosi się uczestników szkolenia np. na pole bitwy. Dowodzą oni ofensywą wojsk napoleońskich lub innej potężnej armii. Wszystko odbywa się na mapach wojskowych, a oddziały żołnierzy przedstawione są w formie figurek. To oczywiście tylko jeden z wielu przykładów gry strategicznej, modelu coraz częściej wykorzystywanego w czasie szkoleń biznesowych o progresywnym charakterze.” Jacob Radziwiłł

Symulacje – są swoistym treningiem umiejętności. Dodatkowo – realistycznym i wszechstronnym. Dzięki symulacjom w bezpieczny sposób mogą zostać sprawdzone złożone procesy decyzyjne, systemy zarządzania firmą, kompetencje i zdolności przywódcze menedżerów. Symulacja precyzyjnie odtwarza warunki pracy pod presją, a jednocześnie wywiera pozytywny wpływ na jakość współpracy w zespole. „Przykładem symulacji może być np. gra która kładzie nacisk na prowadzenie negocjacji w sprawie zakupu jachtu dla jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Podjęcie decyzji wymaga szeregu zespołowych konsultacji i zdobycia specjalistycznej wiedzy, którą trzeba potem zastosować w praktyce.” j.w.

 

Cytat z symulacje.edu.pl

Należy pamiętać, że gra menedżerska jest wciąż grą – źródłem satysfakcji i radości. W trakcie gry mogą pojawić się przeszkody, które mogą hamować zaangażowanie uczestników. Tego by gra nie traciła swojego potencjału jako narzędzie wspomagające naukę pilnuje trener (arbiter). Zapewnia on odpowiednie warunki dla gry, zmniejsza oddziaływanie negatywnych barier wśród uczestników. Gry menedżerskie wyróżniają się od zabawy tym, że mają reguły i generują wynik (satysfakcjonujący lub nie). Podczas gry pracownicy budują rzeczywisty zespół projektowy. Gracze zarządzają wszystkimi elementami i działaniami potrzebnymi do zrealizowania projektu – wyznaczają cele i harmonogramy, przewidują ryzyka i zmiany, planują budżet, dzielą zadania i optymalizują czas realizacji projektu. Gra, tak jak realny projekt, jest dynamiczna i zaskakująca. Pozwala uczestnikom stawić czoła problemom, z którymi firma zderzy się nie raz, takimi jak: okrojenie budżetu, niewypełnienie się z obowiązku podwykonawcy, pojawienie się niespodziewanego ryzyka. Zespół musi zmierzyć się z tymi problemami, planować awaryjnie, nie zaniedbując harmonogramu prac. Gry menedżerskie poza elementami twardymi takimi jak plan i budżet, poruszają też tematy miękkie – o roli lidera, zarządzaniu zespołem, komunikacji w projekcie. Graczy napędza i motywuje  jest wspólne dążenie do sukcesu. Dopuszczanie do łamania określonych reguł psuje grę i niszczy motywację. Warto stosować się do zasad, ponieważ nawet jeśli przegramy, doświadczenie będzie równie (a według niektórych badań nawet bardziej) pouczające niż wygrana. Każdy przypadek w grze wymaga przemyślanych decyzji, planowania, organizacji i podsumowania. W grach menedżerskich podsumowanie jest jednym z najważniejszym z elementów, ponieważ pozwala wyciągnąć wnioski i nadaje edukacyjnego charakteru całej grze. Pomijanie, tzw. „odhaczanie” podsumowania jest sprzeczne z ideą uczenia się przez doświadczenie.

 Gdzie możesz zamówić gry dla swojej firmy?

Symulacje.edu.pl – Projektują gry i symulacje na indywidualne zamówienie – mogą odzwierciedlić realia zarządzania produkcją w Twojej firmie.

MindLab Games  –  od 7 lat zajmują się projektowaniem gier szkoleniowych w kategoriach: sprzedaż, menedżerskie, efektywność osobista, efektywność zespołowa, komunikacja, świadomość biznesowa i integracja zespołu. Poniżej gry menedżerskie, które oferuje MindLab.

Gry menedżerskie firmy MindLab

 

Joanna Drabik

Źródła
http://www.symulacje.edu.pl/
Alicja Balcerak, Jacek Woźniak, Gry menedżerskie przewodnik dla trenerów, GWP 2016.
Cyt.1. – Tamże.

Jacob Radziwiłł, Projekt efektywny, Gry menedżerskie

 

  • Dagmara

    Ciekawy artykuł ! 🙂

  • Bardzo ciekawy artykuł! Nie miałam pojęcia, że można zastosować gry do takich zadań 🙂 Pozdrawiam!