Najlepsi Sponsorzy Lubelszczyzny 2016 roku – Giełda Eventów

Najlepsi Sponsorzy Lubelszczyzny 2016 roku – Giełda Eventów

 

16 lutego 2017 roku poznaliśmy laureatów 50 edycji konkursu na Najlepszego Sponsora Lubelszczyzny. Zaproszono do udziału ponad siedemdziesiąt firm. Statuetki przyznano w czterech kategoriach:

Działalność Charytatywna,

Wspieranie Środowiska Akademickiego,

Działania Sportowe,

Tradycja i Status.

Nagrody przyznali użytkownicy portalu www.gielda-eventow.pl. dla których istotna jest idea społecznej odpowiedzialności w biznesie.

 

 


Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Dla tych firm liczy się nie tylko zysk. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

 

 


Mimo trudnej sytuacji rynkowej, firmy chcą się angażować w tego rodzaju działalność. Robią to na tyle, na ile mogą” – mówi Ela Fijołek, właścicielka Giełdy Eventów organizującej plebiscyt.

Firmy propagujące działalność na rzecz lokalnej społeczności, ekologię, realizujące kampanie społeczne i akcje charytatywne, a także specjalne programy pracownicze i odpowiedzialne systemy zarządzania to szerokie grono przedsiębiorców, wśród których znalazło się wiele ciekawych firm z okolic Lublina.

W kategorii Działalność Charytatywna statuetka trafiła do lokalnego producenta dywanów: Dywany Łuszczów. Jak powiedział TVP Lublin reprezentant firmy Maciej Kędziora: „Ta działalność tak naprawdę się nigdy nie zwróci, ale staramy się robić to i tak w miarę możliwości. Jesteśmy odpowiedzialni za to co się dzieje w naszej okolicy. Bo uważamy, że tak należy zrobić.

Wspieranie Środowiska Akademickiego to statuetka dla biura podróży Student Travel, działającego w Lublinie już od dwunastu lat zgodnie z maksymą: „Nie ważne gdzie – ważne z kim”.

Grupa Ochrony Biznesu została nagrodzona za wspieranie działań sportowych, a w kategorii Tradycja i Status wygrała firma Renault Nazaruk Service.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy i czekamy na kolejne edycje.